Şu an Buradasınız: Home » VERİ » GSMH rakamları
  • Bizi Takip Edin!

GSMH rakamları

GSMM: Gayri Safi Milli Mutluluk

GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA/MUTLULUK KAVRAMI Wikipedia’ nın verdiği tanıma göre ;  “GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır” .Bu kavramın hasılasının yerine mutluluk kavramını yerleştirirsek en azından o ülkede bulunan insanlar açısından mutlu bir adım olacaktır. Ekonomi derslerinden gördüğümüz kadarıyla ne kadar ...Tamami

Almanya ve Avrupa’da Gayri Safi Milli Hasila Rakamlari (Real Gdp in Germany and in the Euro Area)

2011 yılı ekonomisi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir yükseliş kaydetti. Almanya da bu açıdan bir toparlanma yaşıyor. 2012 yılında Almanya için %2,0′lik bir büyüme beklenmekte ve işsizlik oranının ...Tamami

ingiltere’de Ekonomik Büyüme (Economic Growth for The UK) 1949-2011

Birinci grafikte ingiltere’deki reel gayri safi milli hasıla rakamları, ikinci grafikte de üç aylık büyüme rakamları gösterilmiştir. Resimlere tıklarsanız orjinal boyutlarını görebilirsiniz. Grafikleri incelediğimizde 1991 ve 2009 yılları arasında ...Tamami

Türkiye’nin GSMH Rakamları(1975-2005)

Türkiye’nin 1987 cari fiyatları göz önünde tutularak 1975 ve 2005 yılları arasındaki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla değerleri hesaplanmıştır ve aşağıdaki gibi tablo haline getirilmiştir: YILLAR 1987 fiyatıyla GSMH ...Tamami