Şu an Buradasınız: Home » ihracata yönelik sanayileşme stratejisi
  • Bizi Takip Edin!

ihracata yönelik sanayileşme stratejisi

Türkiye’de Yapısal Dönüşümler: Büyüme-İstihdam Korelasyonu

Ülkelerin kalkınma stratejilerinin temel eğiliminde kalkınmanın sanayileşme, sanayileşmenin büyüme, büyümenin de kişi başına GSMH artışıyla özdeş sayılması gibi bir yanılgı söz konusudur. Bu noktadan hareketle, bu tip bir yaklaşımda GSMH’nin niteliğinin dikkate alınması söz konusu değildir. Büyümenin trickle down etkisiyle genel yaşam standardını da yükselteceği ve meyvelerinden bütün kesimlerin yararlanağı beklentisi vardır (Başkaya, 1994:100).Ancak, büyüme ve kalkınma gibi kavramlardan bahsedildiğinde ...Tamami