Şu an Buradasınız: Home » emek talebi
  • Bizi Takip Edin!

emek talebi

Yatırımların Niteliği – Verimlilik Kapsamında

Genel bir değerlendirme ile gelişmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde teknolojik yenilemeler, emek yoğun yatırımlar yerine sermaye yoğun yatırımların ağırlık kazanması ve esnekliğe dayalı yönetim biçimlerindeki gelişmelerin düzeyine bağlı olarak ekonomik büyüme sağlansa da, istihdam sağlanamamıĢtır. Çünkü teknolojideki yenilik emek gücünün yerine ikame edilecek bir süreci baĢlatmakta, iĢletmelerin yönetim biçimindeki değiĢiklikler yıkıcı bir rekabet ortamında maliyetleri düĢürmek için çok sayıda ...Tamami